Obveznosti za OŠ Beltinci

V okviru projekta smo dolžni opraviti naslednje aktivnosti:

  • UČNE URE
COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL LEVEL LOWER SECONDARY SCHOOL LEVEL UPPER SECONDARY SCHOOL LEVEL
CYPRUS ENVIRONMENT FAMILY, NUMBERS X
CROATIA HUMAN BODY ENVIRONMENT, TIME X
PORTUGAL SHAPES AND VOLUMES HUMAN BODY  SENSES
ROMANIA 1  FEELINGS  SHAPES AND VOLUMES  NUMBERS
ROMANIA2  X  X  SHAPES AND VOLUMES , TIME
SPAIN  X  X  FEELINGS , TIME
SLOVENIA  SENSES FEELINGS, SENSES   X
TURKEY  NUMBERS, TIME, FAMILY  X  X
UNITED KINGDOM  X  X  HUMAN BODY, ENVIRONMENT, FAMILY
  • 4 učne ure s pripadajočo dokumentacijo, video posnetki in IKT podporo za začetno stopnjo (6 – 10 let) na temo ČUTILA (barve, zvoki, teksture, okusi, vključujemo lahko tudi hrano in pijačo)
  • 4 učne ure s pripadajočo dokumentacijo, video posnetki in IKT podporo za osnovno stopnjo (11 – 15 let) na temo ČUTILA (barve, zvoki, teksture, okusi, vključujemo lahko tudi hrano in pijačo)
  • 4 učne ure s pripadajočo dokumentacijo, video posnetki  in IKT podporo za osnovno stopnjo (11 – 15 let) na temo ČUSTVA

 

  • KRAJŠI IZOBRAŽEVALNI OBISKI
DRŽAVA ČAS UDELEŽENCI
ROMUNIJA 7. – 11. MAREC 2016 VSAJ 4 UČENCI IN VSAJ EN UČITELJ
SLOVENIJA 18. – 22. APRIL 2016 UČENCI IN ZAPOSLENI NA OŠ BELTINCI
ZDRUŽENO KRALJESTVO 16. – 22. NOVEMBER 2016 VSAJ 4 UČENCI IN VSAJ EN UČITELJ
PORTUGALSKA 5. 11. MAREC 2017 VSAJ 4 UČENCI IN VSAJ EN UČITELJ
  • SIMBOLI PROJEKTA

Pripraviti predlog za logotip in slogan / pesem.